Que thử đường huyết Terumo

350.000/

Que thử đường huyết Terumo

Hộp 30 test + 30 kim: 350.000 đ

Đổi trả trong 30 ngày kể từ ngày mua hàng

Miễn phí 100% đổi trả hàng

Miễn phí vận chuyển theo chính sách giao hàng