Chi Nhánh Quận 10 – 38/3 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10, TP Hồ Chí Minh