Que thử đường huyết Contour TS

269.000/

Que thử đường huyết Contour TS hộp 25 test: 270.000 đ

Que thử đường huyết Contour TS hộp 50 test: 470.000 đ

Đổi trả trong 30 ngày kể từ ngày mua hàng

Miễn phí 100% đổi trả hàng

Miễn phí vận chuyển theo chính sách giao hàng