Que thử đường huyết One Touch Ultra

259.000/

Que thử đường huyết Ultra, hộp 25 test

Đổi trả trong 30 ngày kể từ ngày mua hàng

Miễn phí 100% đổi trả hàng

Miễn phí vận chuyển theo chính sách giao hàng