Bình Oxy

Liên hệ/

Bình Oxy Y Tế

Chúng tôi cung cấp các loại bình oxy y tế gồm các loại sau:

1. Bình oxy 2m3:

2. Bình oxy 2,5m3:

3. Bình oxy 4m3:

4. Bình oxy 6m3:

Thời hạn tái kiểm định độ an toàn của bình oxy từ 2-5 năm

Thời gian sử dụng (mở với mức 3 lít/phút):

Bình 2m3 : 3-4 giờ

Bình 2,5m3: 4,5 – 5 giờ

Bình 4m3: 8-10 giờ

Bình 6m3: 14-16 giờ

Đổi trả trong 30 ngày kể từ ngày mua hàng

Miễn phí 100% đổi trả hàng

Miễn phí vận chuyển theo chính sách giao hàng