Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bình oxy y tế

Bình oxy y tế

Bình Oxy

Liên hệ/

Bình oxy y tế

Đồng hồ Oxy

Liên hệ/

Bình oxy y tế

Bình oxy y tế

Bình Oxy

Liên hệ/

Bình Oxy Y Tế

Chúng tôi cung cấp các loại bình oxy y tế gồm các loại sau:

1. Bình oxy 2m3:

2. Bình oxy 2,5m3:

3. Bình oxy 4m3:

4. Bình oxy 6m3:

Thời hạn tái kiểm định độ an toàn của bình oxy từ 2-5 năm

Thời gian sử dụng (mở với mức 3 lít/phút):

Bình 2m3 : 3-4 giờ

Bình 2,5m3: 4,5 – 5 giờ

Bình 4m3: 8-10 giờ

Bình 6m3: 14-16 giờ

Bình oxy y tế

Đồng hồ Oxy

Liên hệ/

• Đầu nối: G5/814″

• Đầu ra: M12 x 1 mm

• Áp suất đầu vào: 150 bar = 2200 psi

• Áp suất đầu ra: 2-3 bar = 30-45 psi

• Lưu lượng oxy: 10-15 L/phút

• Khối lượng: 0.5 kg

• Đóng gói: thùng 10 cái

• Bảo hành: 6 tháng

Bình oxy y tế